Tuyển dụng

Vị trí Phòng ban Ngày đăng Ngày hết hạn
TRỢ LÝ - THƯ KÝ CHO TỔNG GIÁM ĐỐC HCNS 21/05/2020 31/05/2020
DIGITAL MARKETING Marketing 21/05/2020
NHÂN VIÊN THẨM ĐỊNH Thẩm Định 21/05/2020
KẾ TOÁN TỔNG HỢP (PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN) Kế Toán 21/05/2020
CHUYÊN VIÊN TELE SALE Marketing 21/05/2020
THẨM ĐỊNH VIÊN Thẩm Định 21/05/2020
PHÓ PHÒNG KINH DOANH Phòng Kinh Doanh 21/05/2020 31/05/2020
TRƯỞNG PHÒNG THẨM ĐỊNH Phòng Thẩm định 21/05/2020 31/05/2020
CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ Phòng Marketing 21/05/2020 31/05/2020
CHUYÊN VIÊN C & B HCNS 22/05/2020 31/05/2020


Yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

Bạn muốn chúng tôi phản hồi với bạn qua:

Loại thẩm định *

Upload Files (Documents/Photos):

UPLOAD FILE

Các loại tệp được chấp nhận: : jpg, gif, png, pdf, xls, xlsx, doc, docx.