𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐱𝐚̃ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐂𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 𝐂𝐚𝐧𝐚𝐝𝐚 (𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑠)

𝑵𝒈𝒂̀𝒏𝒉 𝑫𝒊̣𝒄𝒉 𝒗𝒖̣ 𝒙𝒂̃ 𝒉𝒐̣̂𝒊 𝒗𝒂̀ 𝑪𝒐̣̂𝒏𝒈 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒕𝒂̣𝒊 𝑪𝒂𝒏𝒂𝒅𝒂 nói riêng và các nước phát triển khác nói chung đang được chú trọng và đòi hỏi một nguồn cung lao động mới để đáp ứng nhu cầu cần được hỗ trợ ngày càng nhiều đối với các vấn đề xã hội như mẹ trẻ vị thành niên, người vô gia cư, trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt và những vấn đề xã hội khác mà xã hội đang phải đối mặt.

Nhu cầu này cũng được dự đoán sẽ ngày càng gia tăng trong khu vực sinh sống của người First Nation (Dân tộc bản địa Canada) việc tái hoà nhập cộng đồng và việc phát triển cộng đồng, đặc biệt dành cho thanh thiếu niên và các đối tượng đặc biệt khác.

Cơ hội việc làm phong phú trong ngành này cũng sẽ rất tốt cho những bạn sinh viên  có trình độ học vấn và chuyên môn sau trung học phù hợp với ngành này.

sprott-shaw-college

𝐂𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐢

Cơ hội việc dành cho các Nhân viên dịch vụ xã hội và cộng đồng mở ra tại các dịch vụ xã hội của Chính phủ hoặc các tổ chức Phi Chính phủ, các Mái Ấm và các tổ chức cộng đồng khác. Các Nhân viên dịch vụ xã hội và cộng đồng cũng có thể làm việc trong các trường học với tư cách là người bán chuyên để hỗ trợ các trẻ em có nhu cầu đặc biệt cùng với các bác sĩ trị liệu hoặc cung cấp các dịch vụ tại gia cho các gia đình có trẻ em có nhu cầu đặc biệt.

𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐂𝐚́𝐜 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐱𝐚̃ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐂𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 (𝑪𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒊𝒕𝒚 𝑺𝒖𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕 𝑾𝒐𝒓𝒌𝒆𝒓𝒔) 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨?

𝑪𝒂́𝒄 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝒗𝒖̣ 𝒙𝒂̃ 𝒉𝒐̣̂𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒐̣̂𝒏𝒈 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 có vai trò quản lí cũng như thực hiện nhiều chương trình trợ giúp xã hội và dịch vụ cộng đồng khác nhau bao gồm: tổ chức hội thảo kỹ năng sống, các dự án điều trị việc lạm dụng chất kích thích, các dịch vụ cộng đồng và xã hội khác như hỗ trợ trẻ em có nhu cầu đặc biệt, mẹ trẻ vị thành niên, dịch vụ chăm sóc tại gia, hỗ trợ người mới đến hoà nhập cộng đồng … Họ hỗ trợ các thân chủ trong việc đối mặt với các vấn đề cá nhân và xã hội khác nhau.

Cụ thể, các nhân viên dịch vụ xã hội và cộng đồng có công việc trò chuyện và phỏng vấn than chủ của họ để nắm được câu chuyện họ gặp phải và các thông tin cơ bản khác. Họ có thể chuẩn bị các báo cáo tiếp nhận trường hợp, đánh giá tình trạng thân chủ của họ và điều tra để xác nhận thân chủ của họ đủ điều kiện để nhận trợ cấp xã hội. Nếu cần thiết, họ cũng có thể giới thiệu than chủ của họ đến các dịch vụ xã hội khác. Sau đó họ sẽ gặp lại thân chủ của mình để đánh giá sự tiến bộ của thân chủ, cung cấp cho thân chủ những hỗ trợ và thảo luận về bất kỳ khó khăn hoặc vấn đề nào cần giải quyết.

sprott-shaw-college

Các nhân viên dịch vụ xã hội và cộng đồng có trách nhiệm duy trì liên lạc thường xuyên với các cơ quan/ Tổ chức dịch vụ xã hội khác liên quan đến thân chủ của họ để cung cấp thông tin và thu thập phản hồi về sự tiến bộ của thân chủ. Họ cũng có thể hỗ trợ đánh giá hiệu quả của các chương trình điều trị này bằng cách theo dõi sự thay đổi của khách hàng cũng như tiếp nhận của họ đối với các biện pháp được áp dụng.

Các công việc này sẽ được thực hiện dưới sự giám sát của Các Nhân viên xã hội có chuyên môn (Social Workers) hoặc các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐃𝐢𝐩𝐥𝐨𝐦𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 𝐒𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐖𝐨𝐫𝐤𝐞𝐫 - 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐭𝐚̣𝐢 𝐒𝐩𝐫𝐨𝐭𝐭 𝐒𝐡𝐚𝐰 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐠𝐞

𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡: 49 tuần (bao gồm 100 – 200 giờ Practicum)

𝐘𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 đ𝐚̂̀𝐮 𝐯𝐚̀𝐨:

Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc từ 19 tuổi trở lên

IELTS: 5.5 | TOELFL iBT 70 | Hoặc vượt qua bài test đầu vào của trường

𝐇𝐨̣𝐜 𝐩𝐡𝐢́: 𝟏𝟕,𝟑𝟑𝟎.𝟎𝟎 𝐂𝐀𝐃

𝐇𝐨̣𝐜 𝐛𝐨̂̉𝐧𝐠 đ𝐚̂̀𝐮 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐮̛̀ 𝟓𝟎𝟎 – 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐂𝐀𝐃

Nhập học hàng tháng tại 𝟏𝟔 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐮𝐬 trên toàn lãnh thổ Tỉnh Bang B.C.

Cơ hội chuyển tiếp trực tiếp lên Đại học CityU in Canada (vào trực tiếp năm 3 và năm 4) với số tín chỉ được chuyển đổi lên đến 80 tín chỉ.

Cơ hội nhận PGPW lên đến 3 năm sau khi hoàn thành chương trình chuyển tiếp tại CityU.

Liên hệ ngay với Trung tâm tư vấn du học uy tín VNSky để được hỗ trợ nhé:

  • SĐT: 0902 912 029 / 0902 338 029
  • Email: contact@vnsky.edu.vn
  • VP chính: 601-001 Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
  • VP đại diện: T5 Masteri Thảo Điền, 159 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến
Bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về VNSky Education, về các khóa học, về các hoạt động chương trình học tại VNSky?
Thông báo tuyển sinh
Bạn cần tìm hiểu thêm về các yêu cầu để nhập học, về học phí, về kiểm tra đầu vào?
Các hoạt động sắp diễn ra
Các hoạt động và sự kiện sắp diễn ra sẽ được cập nhật tại đây. Đừng bỏ lỡ nhé!
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Đầu tiên, đương đơn phải có được sự chấp thuận tại một trường thuộc Tổ chức học tập được chỉ định (Canadian Designated Learning Institution (DLI)) do Chính phủ Canada công nhận. Khi đã nhận được thư chấp thuận từ trường, đương đơn có thể nộp hồ sơ xin study permit bằng cách nộp online.

Tất cả Giấy phép học tập (Study permit) mới đều do cơ quan Hải Quan Canada cấp. Đương đơn đã được nộp đơn vào Cơ quan Visa Canada sẽ được cấp thư chấp thuận, trong đó có hướng dẫn đương đơn đến Cơ quan Hải Quan Canada để nhận study permit. Thông thường, study permit sẽ được cấp dựa trên thời gian học của đương đơn.

Việc học từ xa có thể được thực hiện thông qua e-learning, thư từ, hoặc các khóa học trực tuyến. Việc học từ xa là một quá trình mà nhờ vào công nghệ, học sinh không cần phải hiện diện về mặt vật lý trong lớp học - nơi việc giảng dạy diễn ra. Một khóa học từ xa thì không cần phải xin study permit.

Tuy nhiên, nếu trong chương trình học từ xa có bao gồm một học phần ở Canada, và thời gian học dài hơn sáu tháng thì học sinh có thể nộp đơn và được cấp study permit cho học phần tại Canada. Thời gian của study permit thường chỉ tương ứng với thời gian học phần tại Canada diễn ra.

Du học sinh có thể nhận được học bổng từ các tổ chức tư nhân, cộng đồng hoặc của Chính phủ Canada. Ngoài ra, du học sinh cũng có thể được nhận học bổng từ một số trường tại Canada.

Ngành giáo dục tại Canada có thể cung cấp cho du học sinh một lộ trình để trở thành thường trú nhân tại Canada. Có nhiều chương trình của các liên bang và tỉnh bang dành cho du học sinh nộp đơn xin nhập cư, và trong một số trường hợp, điều này có thể được thực hiện mà không cần lời mời làm việc. Những ai theo học và có kinh nghiệm làm việc tại Canada có khả năng được cộng thêm điểm trong Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (Comprehensive Ranking System) của chương trình nhập cư Express Entry.

Học sinh tham gia các chương trình ngắn hạn với thời gian dưới 6 tháng không cần phải xin study permit. Tuy nhiên, nếu chương trình kéo dài hơn 6 tháng, người tham gia cần phải nộp hồ sơ xin study permit.

Có nhiều lợi ích khi nộp đơn xin study permit ngay cả khi bạn tham gia vào một chương trình dưới 6 tháng. Trong trường hợp bạn quyết định tiếp tục học chương trình mới sau khi hoàn thành chương trình học ngắn hạn, nếu không có study permit, bạn có thể phải rời khỏi đất nước và phải nộp hồ sơ xin study permit cho văn phòng visa Canada bên ngoài lãnh thổ Canada. Để xin study permit cho một khóa học hoặc chương trình ngắn hạn, trường của bạn phải nằm trong danh sách DLI.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN